PneumaticPowerClamps气动夹钳-类别
您的位置:首页   >  品牌中心   >  DESTACO   >  夹紧系统-产品汇总   >  重型气动夹钳-产品   >  气动夹钳-类别
返回

DE-STA-CO 82M-3E 压臂 DE-STA-CO 82M-3E 压臂

 

产品详情

气动夹钳
DESTACO 系列
DE-STA-CO 
系列

Destaco 的气动夹钳涵盖用于焊接环境的重型密封夹钳到用于各种夹紧、夹爪和定位应用的紧凑型轻型夹钳。\n\n夹持装置用于牢牢夹持和定位产品,而翻转装置用于将零件和工具倾斜、倾倒和/或旋转至工作位置。这些夹钳设计经久耐用、可靠性高、使用寿命长,而且精密,特别适合要求极佳夹持力的严苛焊接环境。。

市场:航空航天, 汽车, 食品和包装

应用范围:冲压

 • 更多信息

 • 目录页
 • 产品手册
 • 产品视频
 • 保持打开设备动画
Product夹紧臂扭矩5巴 (脚磅)开口角度 (度)持有扭矩(最大) (脚磅)重量 (克)手柄配置气缸孔 (寸)夹臂式用于型号/系列
DE-STA-CO 8UM404-00-117  0,51 With Hand Lever U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UM404-15-117  0,53  U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UM404-25-1170,55With Hand LeverU-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UM404-45-107  0,53  U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UM504-15-1440,97With Hand LeverU-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UM504-25-1440,99Horizontal clamping armU-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UM504-45-144  1,06 Vertical clamping arm U-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UM634-15-1441,10Horizontal clamping armU-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UM634-25-144  1,17 Vertical clamping arm U-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UM634-45-1441,23Horizontal clamping armU-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UM631-75-2043,74Vertical clamping armU-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8JG-169-2-01  7,70 Horizontal clamping arm U-Arm (Center)82M-3E.…80..
DE-STA-CO 8UM801-45-2049,02Vertical clamping armU-Arm (Center)82M-3E.…80..
DE-STA-CO 8UL404-00-117  0,51  U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UL404-15-1170,53U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UL404-25-1170,55U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UL404-45-107  0,55  Lateral Arm82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UL504-15-1440,99U-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UL504-25-144  1,01 Vertical Clamp Arm Center82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UL504-45-1441,08Horizontal Clamp ArmCenter82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UL634-15-1441,14Vertical Clamp ArmCenter82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UL634-25-144  1,19 Horizontal Clamp Arm Center82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UL634-45-1441,28Vertical Clamp ArmCenter82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UL631-75-204  4,18 Horizontal Clamp Arm Center82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8JG-170-2-017,70U-Arm (Center)82M-3E.…80..
DE-STA-CO 8UR404-00-1170,51U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UR404-15-117  0,53  U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UR404-25-1170,55U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UR404-45-107  0,55  U-Arm (Center)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8UR504-15-1440,99U-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UR504-25-1441,01U-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UR504-45-144  1,08  U-Arm (Center)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8UR634-15-1441,14U-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UR634-25-144  1,19  U-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UR634-45-1441,28U-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8UR631-75-2044,18U-Arm (Center)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8JG-171-2-01  7,70  U-Arm (Center)82M-3E.…80..
DE-STA-CO 8S401-15-1171,10U-Arm (Left Offset)82M-3E.…40..
DE-STA-CO 8JG-070-1-01  1,98  U-Arm (Left Offset)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8S501-25-1442,20U-Arm (Left Offset)82M-3E.…50..
DE-STA-CO 8JG-080-1-011,98U-Arm (Left Offset)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8S631-25-144  2,20  U-Arm (Left Offset)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8S631-45-1442,42U-Arm (Left Offset)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8S631-75-204  3,30  U-Arm (Left Offset)82M-3E.…63..
DE-STA-CO 8JG-1179-1-014,62U-Arm (Left Offset)82M-3E.…80..
DE-STA-CO 8S801-45-204  4,62  U-Arm (Left Offset)82M-3E.…80..